martes, 1 de marzo de 2011

Primer embrión clonado a partir dunha célula adulta humana

Imágenes del proceso de clonación, desde la obtención de los óvulos hasta la generación de los blastocitos. (Fuente: Stem Cells)
Os científicos californianos lograron crear o primer embrión humano clonado a partir de células da pel humana. Ata agora, o único intento similar habíase levado a cabo no Reino Unido con células nai procedentes de embrións, aunque naquela ocasión non se puido demostrar que as células resultantes fosen idénticas aos seus 'proxenitores'.

Agora, e valéndose da mesma técnica que deu orixen a ovella Dolly,emplearon as células da pel dos varóns adultos así como os óvulos de tres mulleres xóvenes (entre 20 e 24 anos) que estábanse sometendo a un tratamento de fertilidade.


Obxetivo
O obxetivo da técnica de transferencia nuclear é conseguir tratamentos para enfermedades que hoxe non presentan cura como o Alzheimer, a diabetes ou o Parkinson. Con este método, máis coñecido como clonación terapéutica, obtense un embrión que é un clon da persoa que ha donado a súa célula e do que, posteriormente, poden extraerse células nai para dar lugar a diferentes texidos que poderían reemplazar os dañados nese paciente.
Entre as tres mulleres, conseguíronse 29 óvulos. O núcleo destos óvulos foi reemplazado polo das células da pel adulta, un procedimento denominado transferencia nuclear, ata dar lugar a 21 embrións humanos. De todos eles, sólo cinco sobreviviron o suficiente para chegar a ter entre 40 y 72 células, unha etapa embrionaria que se denomina blastocisto.

Esto é o que en 2005 dixo haber conseguido o científico coreano Woo Suk Hwang. En aquela ocasión, este investigador foi máis alá e anunciou haber extraído células nai dos embrións clonados. Sen embargo, meses despois descubriuse que todo fora un fraude.
E precisamente a empresa californiana Stemagen Corporation demostrou que os seus resultados son reais. "É o primer traballo que proba que conseguiuse obter un embrión clonado a partir dunha célula adulta humana".
Precisamente Stojkovic foi o primer científico europeo que logrou clonar un embrión humano a partir de células embrionarias.


Noelia Vila Seijas 1ºC

Clonación: Los niños del Brasil

Na película, Josef Mengele realiza a clonación de 94 copias de Adolf Hitler e intenta que cada un dos nenos teña as mesmas experiencias na infancia que Hitler, para recrear a súa personalidade. O seu obxectivo e crear un novo Hitler e restablecer un réxime nazi. A película relata os intentos dun ancián cazador de nazis, Erza Lieberman, por descubrir e frustrar o plan de Mengele.

Carmen Cid Manzano