sábado, 6 de abril de 2013

Carne máis dura grazas a biotecnoloxía.


Esta nova variante xénica produce un cambio aminoacídico na proteína que incrementa a dureza da carne. En concreto, os animais portadores da nova variante xénica en homocigosis presentan unha carne un 22% máis dura que o resto de xenotipos. 
A aplicación desta nova variante xénica como método de predicción da terneza da carne en bovino está en proceso de rexistro.
As aplicacions potenciais máis destacadas desta investigación son: a eliminación da variante xénica que incrementa a dureza da carne dos animais seleccionados como reproductores e a inclusión nos diferentes catálogos de sementais do xenotipo para estos xenes, incrementando o valor deste semental, e realizando selección asistida por marcadores (MAS) para determinadas liñas de animais. Tamén a certificación dunha carne o producto cárnico máis tenro, ao proceder de animais que non teñen o xenotipo asociado a dureza.

Logran "matar de fame" as bacterias do cancro de estómago.
Mycobacterium tuberculosis y Helicobacter pylori son duas bacterias patóxenas importantes.A primeira e a causa da tuberculosis e a segunda do cancro de estómago. Evitar sua proliferación ao acabar con elas e o que consegueron investigadores españois. Literalmente as "mataron de fame", como explican no estudio publicado na revista ACS Chemical BiologyInvestigadores do Centro Singular de investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago (CIQUS) demostraron descubrir as claves para "matar" unha enzima crucial na proliferación destas duas bacterias.
Resulta útil pola prevalencia das infeccions e a creciente resistencia aos antibióticos. A prevalencia da tuberculosis e de infeccions, xunto ao creciente problema da resistencia aos antibióticos, provocan un gran interés entre os académicos e a industria farmacéutica a hora de desenvolver estratexias máis eficaces para combatir as infeccions bacterianas. Os científicos, consegueron "engañar" a estas bacterias, evitando o "normal funcionamiento" dunha das enzimas que necesitan para sobrevivir.