martes, 20 de mayo de 2014

Arte rupestre de 7.000 anos de antigüidade

Un xacemento con arte rupestre de 7,000 anos de antigüidade, que contén 12 figuras de humanos e animais é atopado no Concello de Vilafranca, Castellón.


Aínda que conocemos algún dato do paradorio onde se atopan non coñeceremos a localización exacta, ata que se determinen as medidas de protección por parte da Generalitat Valenciana.
Este descubrimento foi desenvolvido polo consistorio da localidade, apoiado polo Ministerio de Cultura e dirixido pola doctora Inés Domingo.

As figuras están bastante afectadas polo po e outros elementos que non favoreceron á súa conservación, aínda así os medios informáticos e dixitais permitiron identificar máis aspectos dos que a primeira vista parecen apreciarse.
Os arqueólogos destacaron a variedade das figuras que evocan esceas de caza e momentos previos ao proceso mesmo, representan tamén animais como touros ou cabras.

Facía xa moitos anos que non se realizaba un descubrimento desta envergadura no arte rupestre levantino, coñeceremos nuns meses a importancia deste descubrimento pero polo momento Inés Domingo adianta que estas pinturas teñen uns rasgos únicos neste tipo de arte.


Fontes: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/19/actualidad/1400518015_159619.html

Pilar Veloso Trigo, 1ºBach. C 

Un gran apagón global en defensa del planeta

  Nova Zelanda foi a  primeira urbe en quedarse a escuras.
 Outras 7.000 cidades de 196 países colaboraron neste movemento ecolóxico para a colaboración    co medio ambiente.

 Incluso monumentos como a torre Eiffel o el Cristo redentor quedáronse totalmente a escuras       para solidarizarse nesta marcha.

En España unhas 250 cidades aproximadamente colaboraron neste octavo movemento ecoloxista denominado” La hora del planeta”.
La Alambra (Granada) ,o Palacio real(Madrid) , as murallas de Ávila etc.


A pesar destes apegóns simbólicos , o consumo de enerxía  as 20:30h  xusto cando arrancaba a hora do  planeta ,España ascendeu o 4,9% do seu  consumo  de  megavatios con respecto a días anteriores.

         Omaima El Morabti 1ª Bach D

Un autobús eléctrico urbano pode aforrar ata 40.000 euros ao ano

Ingeteam lanzou ao mercado unha nova gama de cargadores para autobuses eléctricos que solventa as altas necesidades de enerxía de este tipo de vehículos para o seu uso no ámbito urbano. Os autobuses eléctricos urbanos son unha alternativa con múltiples ventaxas, tanto desde o punto de vista económico como medioambiental. Actualmente este mercado encóntrase nunha fase inicial, xa que se están a evaluar as tecnoloxías existentes.

Ingeteam desarrollou un cargador específico para este tipo de vehículos de transporte que permite que con unha carga aproximada de unhas tres horas, o vehículo teña unha autonomía de entre 100 e 120 kilómetros.
Unha ciudad cunha flota de autobuses urbanos reduciría as emisións locais, como por exemplo, gases invernadoiros e contaminación acústica.                                                                 Oswaldo Zorrilla García 1A 

O Universo que xamais veremos

En ocasións preguntámonos se é posible ver todo o Universo, ainda que os científicos relativistas e os astrónomos postularon que é imposible. Xamais veremos todo o Universo e a medida que pasa o tempo, menos posibilidades hai de velo.
O Universo expándese continuamente e as galaxias aléxanse as unhas das outras, cada vez a maior velocidade. Iso está motivado polo estiramento do espacio que existe entre elas. En realidade, as galaxias non se desplazan polo Universo, non se moven, son estáticas. Cando decimos que unha galaxia distánciase de nós a "x" velocidade, o que estamos dicindo,é que o espazo entre nós e ela, estase abrindo, estirando, a esa velocidade.
Pinte uns puntos sobre a superficie dun globo deshinchado. Os puntos son as galaxias e o globo en sí é o espazo. Cando o hinche, comprobará que calquera punto sepárase do resto de puntos, ainda que estos non se moven. O que ocorre é que o globo estírase e aumenta a distancia entre os puntos. Pode observar que dous puntos próximos aleíxanse a unha velocidade determinada e un punto que esté ao doble de distancia do punto de referencia, separarase o doble de rápido. Esto é o que ocorre coas galaxias, co Universo en sí.
Os últimos cálculos sobre o tamaño do Universo, dá unha estimación de 93.000 millóns de anos luz e os últimos cálculos do número de galaxias é de 125.000 millóns, cun tempo estimado da formación do propio Universo duns 13.700 millóns de anos, según as observacións que puido facer o Telescopio Espacial Hubble sobre as galaxias máis afastadas e o satélite WMAP, cuxos estudios centráronse no orixe e evolución do Universo observando a radiación de fondo de microondas, que é o eco do principio do Universo.

 El Universo que jamás veremos

Pero, algo non concorda. ¿Cómo pode ter o Universo 13.700 millones de anos e ademais unha ltura de 93.000 millóns de anos luz? Esto significa que o Universo creceu máis rápidamente ca velocidade da luz. Pero nada pode ir máis rápido ca luz, segundo a teoría da relatividade espacial de Einstein e así  quedou demostrado. Acelerar un obxecto (materia) á velocidade da luz, require unha enerxía infinita (e non existe unha enerxía infinita), se o aceleramos a maior velocidade ca luz, necesitaremos unha enerxía superior á infinita, o cal é irracional. A velocidade da luz é constante, non se lle pode sumar nin restar velocidade. A materia non pode viaxar á velocidade da luz, so as partículas sen masa.
Imaxinemos dúas partículas sen masa que viaxaran polo espazo á velocidade da luz cada unha delas e chocaran, poderíamos pensar que colisionaron ao doble da velocidade dea luz, xa que a lóxica nos indica que deberíamos sumar ambas velocidades, pero o resultado é moi diferente, en realidad o encontro prodúcese a unha velocidade algo inferior á velocidade da luz, á luz non se lle pode sumar ningunha velocidade.
Se estamos nun tren en movimento e nos levantamos para ir ó vagón da cafetería que está diante do noso vagón, haberá que sumar a velocidade do tren mási a nosa cando andamos polo pasillo do mesmo, ó restarlla se vamos na dirección oposta á dirección do tren. Este feito, non se pode aplicar á luz, a teoría da relatividade especial impídeo.


Fontes: http://www.abc.es/ciencia/20140520/abci-universo-jamas-veremos-201405201059.html

Martín González Fernández 1ºbach A