miércoles, 25 de mayo de 2011

Crise ambiental

Video realizado con fragmentos de anuncios publicitarios de TV sobre temática ambiental.Daniel Fernández Gil

O Cambio climatico a través do humor

Este traballo consta de oito posters e foi realizado por Andrea Gerpe e Noelia Vila.