viernes, 31 de mayo de 2013

Un astronauta recibirá o ir a Marte toda a dose de radiación da su carreia.

Os organismos da Terra están protexidos frente os raios cósmicos e a radiación solar máis peligrosa debido o campo magnético do platena e a atmósfera.


Pero cando un astronauta sale o exterior (fora dese escudo) está exposto a perniciosa radiación. Esto é algo co que teñen que contar todos os astronautas que queiran viaxar o planeta vermello , haberá que diseñar escudos para reducir o riesgo.

Gracias o Curiosity póidose saber con exatitude a dose de radiación para un viaxante a Marte. As coclusións e que a radiación a que estaría exposto un astronauta que viaxara a Marte casi o nivel máximo de radiación acumulada admisible da súa carreira. 

O Curiosity leva un apantallamiento frente a esa radiación similar a da Estación Espacial Internacional (ISS) mentras que nos vehículos do programa Apolo era moito máis lixeiro. Pero aínda así se un astronauta fora na cápsula que levou o Curiosity, recibiría unha dose de radiación acumulada equivalente a facerse un escaner de tomografía compurizada de todo o corpo cada 5 días.

É fundamental conocer o entorno de radiación dentro dunha nave na que viaxarían seres humanos a Marte.

O riesgo dos astronautas do campo magnético terrestre debese tanto a raios cómicos (na súa  maior parte protóns)  como as erupcións ocasionales do Sol que lanzan o espazo moitas partículas cargadas. Os científicos observaron 5 erupcións solares dende o detetor incorporado no Curiosity.

A conclusión dos investigadores é que cos sistemas actuais de propulsión para o viaxe a Marte, os astronautas recibirán 0,66 Sievert  de radiación en total (sumando a ida a volta) pero a isto aique sumarlle a da estancia no planeta, mentres que a media das agencias espaciais sitúa en 1 Sievert o máximo de exposición a que pode estar sometido un astronauta ao largo da súa carreira.

                                                
                                   José Tumbeiro Ucha 1º BACH C