martes, 9 de abril de 2013

Aceite de oliva virxe extra, beneficioso para previr o lupus.

O lupus eritematoso sistémico, ou simplemente lupus, é unha enfermidade autoinmune crónica que afecta ó tecido conxuntivo. Caracterízase pola inflamación e dano de órganos e sistemas debido ó sistema inmunitario. Esta enfermidade pode afectar a diversas partes do organismo, dende ó sistema nervioso, ó fígado ou ás articulacións. Pode producir, dependendo do órgano ou sistema que dane, artrite, erupcións cutáneas, fotosensibilidade, afectación renal, convulsións, psicose, pericardite,… Aínda carece de cura.


Un estudo, levado a cabo por investigadores da Universidade de Sevilla, desvela que, grazas ás súas propiedades, o aceite de oliva virxe extra (AOVE) pode previr o desenvolvemento de enfermidades autoinmunes coma esta. O consumo deste alimento xunto cun tratamento farmacolóxico e terapéutico un tanto complexo, evita o seu desenrolo. O AOVE produce así efecto antioxidante, antiinflamatorio e inmunomodulador beneficioso na nutrición clínica.


A investigación aínda está en proceso. Estanse realizando estudos in vitro con algúns compoñentes do AOVE en células humanas de enfermos de lupus, e in vivo con animais.

Xa dende a Antigüedade o aceite foi empregado para usos medicinais debido as súas propiedades oleosas. Este estudo poderá facernos saber máis dos moitos beneficios que ten este alimento tan propio da nosa dieta mediterránea.


Fontes de información:

Antía Quintana Gallego, 1º BACH A 

Desafío entre enfermidades

O psiquiatra valenciano Rafael Tabarés, xunto co norteamericano John L. Rubenstein  publicaron na prestixiosa revista Science un artículo que dará inicio a un novo modelo crucial no avance da medicina. Fálase da estreita relación de enemistade que pode chegar a existir entre enfermidades nerviosas e o cancro.
Multitude de enfermidades que afectan ao sistema nervioso como o síndrome de Párkinson, o Alzheimer ou a esquizofrenia actúan reticentes a distintos tipos de cancros.
As investigacións levadas a cabo co CNIO( centro nacional de investigacións oncolóxicas) permitiu cruzar bases de datos a escala mundial, demostrando así a contraposición existente a nivel xenético entre as distintas enfermidades. O traballo realizouse a partir de xenes con forte expresión en enfermidades do sistema nervioso pero moi baixa en caso de cancro.

Tabarés engade:“Lo que había visto en estudios epidemiológicos, con miles de pacientes, y había atisbado al analizar el cromosoma 8 es que por separado había genes de susceptibilidad para la esquizofrenia, el autismo o la demencia que, al mismo tiempo, estaban implicados en muchos cánceres”.

Na área dos fármacos, cuestiónase incluso a capacidade dalgunos destos na cura contra o cancro, sendo o caso máis conocido o da aspirina. Ou quizais outros como os antidepresivos, grandes protectores contra o nacemiento de tumores no tubo dixestivo, según se comprobou en experimentación animal.

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/07/valencia/1365353907_804425.html

Artigo Science:  http://www.nature.com/nrn/journal/v14/n4/full/nrn3464.html