miércoles, 28 de mayo de 2014

A app Zerofootprint premia os hábitos saudables

GOODcoins
A aplicació Zerofootprint para teléfonos ou outros gadgets intelixentes recompensa con monedas sociais, chamadas Goodcoins, ás persoas que realicen hábitos saudables. Este programa está pensado para reducir os gastos dos gobernos, xa que lles saería máis barato pagar un incentivo para que a xente realice actividades saudables que pagar os gastos dos tratamentos dalgunhas enfermidades crónicas.
Esta iniciativa está desenvolvéndose en dúas cidades canadienses. As Goodcoins, que se conseguen en actividades como ir a camiñar media hora, despois pódense cambiar por alimentos orgánicos ou, por exemplo, por unha toalla do Comercio Xusto.
Un exemplo do seu uso sería para evitar os casos de diabetes xestacional que afecta a unha de cada dez embarazadas en España. Despois do parto, sen supervisión, a paciente pode desenvolver diabetes en menos de cinco anos. A aplicación sería unha forma de seguir controlando ós pacientes e compensalos polas actividades que preveñan a aparición desa enfermidade. Ademais as Goodcoins solo se poden canxear por certas cousas que decide a comunidade. Así asegúrase que están invertidas en algo que beneficie o comercio local ou sea saudable.
Paréceche unha boa idea? Que hábitos saudables cres que podía promover esta app?

Fontes:
-http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/05/27/actualidad/1401178810_231547.html
-http://zerofootprintsoftware.com/points-brochure/

Fátima Rodríguez Delgado, 1º Bach D
AVELINO CORMA, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN

Avelino Corma é un químico, investigador do CSIC nacido en Castellón en 1951. Este investigador, creador do Instituto de Tecnoloxía Química en Valencia, dedicou os seus últimos trinta anos a investigación dos catalizadores (é dicir, sustancias que se utilizan moito na Industria, e que aceleran a velocidade dunha reacción química sen que se consuma o proceso) nos procesos de refinado de hidrocarburos e derivados da biomasa.

Este científico xunto cos seus colegas estadounidenses Mark E. Davis (Instituto de Tecnología de California) e Galen D. Stucky (Universidad de California, Santa Bárbara) gañaron o Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica e Técnica do ano 2014.
Corma xunto cos seus colegas desarrollou materiais microporosos e mesoporosos, é dicir sustancias con poros diminutos, no caso dos materiais microporosos formados por aluminosilicatos que lles dán propiedades absorbentes que se utilizan como catalizadores industriais e no caso dos mesoporos formados por sustancias sílices, alúminas ou óxidos de diversos elementos mecánicos. Este tipo de materiais teñen importantes vantaxes como a reducción de emisións contaminanates de vehículos, fábricas e procesos de refinado do petróleo. Iste traballo foi principalmente ó que lles otorgou o premio.

Pero Corma é autor ademáis de un centenar de patentes, algunhas utilizadas en procesos comerciais.Tamén posúe a Gran Medalla da Academia de Ciencias Francesas e é autor de centos de artículos en revistas internacionales, o cal lle fai ser un científico español de grande prestixio.

Fontes: http://www.abc.es/ciencia/20140528/abci-avelino-corma-premio-principe-201405281051.html

VÍCTOR CARRERA QUINTANA 1 BACH AA traxedia da basura electrónica

A exportación de residuos perigosos, entre eles os electrónicos, está prohibida dende 1992, sen embargo, cada ano, os países desenvolvidos producen ata 50 millóns de toneladas de residuos como ordenadores, televisores, teléfonos móviles, electrodomésticos...e, segundo investigacións, o 75% deles desaparece do circuito oficial e unha boa parte é exportada ilegalmente a África, China ou India.

Datos oficiais da Unión Europea calculan que dous tercios dos residuos electrónicos non chegan ás correspondentes plantas de reciclado e que o tráfico de residuos move xa máis diñeiro que o negocio da droga.

En cada país a situación é diferente. En España o problema non ven dado tanto polo tráfico senón pola neglixencia ante o tratamento inapropiado nas chatarrerías.Membros da OCU (Organización de Consumidores e Ususarios) colocaron en total 16 rastreadores en residuos electrónicos en diferentes puntos de toda España e soamente 4 deles chegaron ás adecuadas plantas de reciclaxe, o resto foron eliminadas ilegalmente.

Os residuos electrónicos conteñen, entre outros materiais, metais preciosos como oro e prata e tamén cobre, chumbo e terras raras como o lantano, o terbio ou o neodimio, moi cotizados pola industria electrónica, cuxo tratamento supón gravísimos problemas de saúde para os traballadores dos basureiros electrónicos e para os nenos que se crían nesas zonas e demáis poboación.

Fontes de información:


  • http://www.elmundo.es/ciencia/2014/05/28/5384c82de2704ed75d8b4592.html
  • http://www.ocu.org/

Ana Rodríguez Vilas 1ºBach A