miércoles, 29 de diciembre de 2010

Pódese ensinar a ser intelixentes

A intelixencia constrúese usándoa, a clave na construcción da intelixencia está nas experiencias que ofrecemos aos fillos e que nos ofrecemos a nós mesmos. En 1986 Stenberg e Deterjan propoñen como novidades:
*O desenvolvemento da intelixencia non é estable nin lineal senon espiral.
*A intelixencia nun momento dado non marca a execución intelectual dun suxeito para toda a vida.
*a intervención cognitiva produce cambios neurorítmicos e estruturais no cerebro humano adulto.
*Existen variables moduladoras que determinan esa capacidade (estimulación da cultura e o contexto)
*Non existe idade prefixada de finalización.

Existen diferentes estratexias que nos permiten ter un pensamento máis intelixente e o mellor de todo é que estas estratexias se poden esnsinar e aprender ao longo de toda a nosa vida.
Unha vez adquiridas estas estratexias chegaremos a unha excelente toma de decisións co que conseguiremos o éxito na vida.
Non nos conformaremos, traballemos o noso corpo e traballemos a nosa mente os resuutados de ambos os procesos serán visibles na vida cotiá.

Fonte: Ourense por Barrios

Aitor López Domínguez 1ºB

No hay comentarios: