sábado, 6 de abril de 2013

Carne máis dura grazas a biotecnoloxía.


Esta nova variante xénica produce un cambio aminoacídico na proteína que incrementa a dureza da carne. En concreto, os animais portadores da nova variante xénica en homocigosis presentan unha carne un 22% máis dura que o resto de xenotipos. 
A aplicación desta nova variante xénica como método de predicción da terneza da carne en bovino está en proceso de rexistro.
As aplicacions potenciais máis destacadas desta investigación son: a eliminación da variante xénica que incrementa a dureza da carne dos animais seleccionados como reproductores e a inclusión nos diferentes catálogos de sementais do xenotipo para estos xenes, incrementando o valor deste semental, e realizando selección asistida por marcadores (MAS) para determinadas liñas de animais. Tamén a certificación dunha carne o producto cárnico máis tenro, ao proceder de animais que non teñen o xenotipo asociado a dureza.

1 comentario:

Unknown dijo...

Carlos, o título do teu post, o texto e as etiquetas demostran que non entendiste a noticia. Terás que volver a lela e tratar de correxila. Non se trata de obter carne máis dura!!!