viernes, 18 de abril de 2014

¿QUE NOS DIFERENCIA DOS ANIMAIS?

Científicos da Universidade Hebrea de Xerusalén en colaboración cas universidades de Oviedo e Cantabria reconstruíron por primeira vez os mapas epixenéticos dos neandertais e dos denisovanos e os compararon cos humáns modernos.
Hai 2000 rexións xenómicas diferentes, entre eles os que albergan os xenes Hox que organizan o corpo de todos os animais, o que explica as diferencias morfolóxicas entre os tres grupos de humáns.

Utilizáronse xenomas dos ósos fósiles de dúas mulleres que vivíron hace 50000 anos: unha neandertal e unha denisovana, e os científicos lograron deducir as pautas de activación xenética desas dúas especies.
Unha das principais modificacións epixenéticas é a adición dun grupo metilo a unha das letras do ADN.

Esto foi así para inactivar aos transposones, antigos xenomas de virus que perdéron a súa capacidade infectiva pero conservan a de moverse dun sitio a outro polo xenoma.
A metilación sirve hoxe para inactivar grandes tramos de ADN humán, incluída a totalidade do cromosoma X. Os humáns empezamos o desarrollo coa maioría dos xenes abertos e o desenrolo  do embrión implica a desactivación progresiva duns xenes u outros en cada zona do corpo.
                                         Nuria Vila Seijas Nº30 1ºBACH-D

No hay comentarios: