sábado, 6 de noviembre de 2010

O noso blog cumpriu un mes

O noso blog cumpriu un mes de vida. Cando empezamos téñovos que confesar que estaba segura de que non iamos fracasar. Sabía que moitos de vós estariades dispostos a traballar e a ilusionarvos con este proxecto. Non me equivoquei o número de post 106 e o número de visitantes 2685 demóstrano.
É hora de facer este pequeno balance e tamén facer algunhas consideracións que recollemos no seguinte decálogo.


Decálogo do funcionamento do blog
1º A directora do blog é Isabel Limia Pérez, alumna de 1º de bacharelato B. Calquera cambio na configuración do blog terá que ser permitido por ela.
2º O máximo de blogueros será de 25.
3º O Blog terá como obxectivos:
- Informar a toda a comunidade educativa das principais novidades que aparecen nos xornais sobre ciencia.
- Relacionar os contidos de aula coa realidade da ciencia actual.
- Recoller todos os eventos sobre ciencia que teñen lugar no Centro.
- Establecer comunicación conoutros blogs.
- Facer máis atractivo o estudo da Ciencia aumentando desta xeito a motivación dos estudantes.
- Favorecer un maior protagonismo e responsabilidade do alumnado no proceso de aprendizaxe.

- Axudar a que os estudantes perciban as conexións existentes entre a Ciencia e o entorno social.

- Estimular nos estudantes hábitos de investigación mediante o uso das TIC.

- Desenvolver nos estudiantes a capacidade de análise e síntese de textos, para a elaboracións dos post.

4º Algúns exemplos de fontes de noticias para subir ao blog:
http://www.publico.es/ciencias
http://www.elpais.com/sociedade/ciencia/
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias
http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/ciencia/index.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html
http://www.abc.es/ciencia/ciencia.asp
http://www.noticiasciencias.com/
5º Cada post terá un título atractivo e suxestivo. Deberá estar ben redactado (recoméndase facer un borrador antes da súa publicación). OLLO!!! Os textos non poden ser “recorta e pega”, deben ser froito primeiro dunha análise da noticia e logo dunha síntese. Ademais, cando se poda, deben relacionarase cos temas traballados na aula. Débese de ter coidado coas faltas de ortografía e os castelanismos. Inserir algunha fotografía "ad hoc" (xeralmente unha ou dúas). Pódense inserir tamén un vídeo ou un podcast. En palabras que creades que se deben ter coñecementos previos realizaranse enlaces con páxinas que os expliquen (deben ser enlaces que nos dean seguridade científica dos contidos). Para unificar o formato a letra que eliximos é Trebuchet tamaño normal e os parágrafos deben ter os bordos xustificados.
6º Pór en todos os post as etiquetas, intentando manter as que xa existen.
7º Os post deben estar asinados con nome e apelidos, indicando o grupo clase.
8º Ademais de subir noticias ao blog, pódese e débese facer comentarios aos outros post, iso significará o interese que espertaron as noticia publicados pólos outros compañeiros/as. Os comentarios deberán estar firmados.
9º Para que estudiantes non coincidan na mesma noticia, cando alguén esta a redactar un post deberá comunicalo por mail aos demais.
10º Este é un blog colaborativo polo que o resultado final resultará da suma e da interrelación do traballo de todos e todas.
A profesora Carmen Cid Manzano

No hay comentarios: